Podmienky

Terms and conditions

Podmienky pre Slovensko

Terms and conditions for Slovakia

SK verzia 1.4 (platná od 1.11.2020)
Prevádzkovateľ služby sa mení na spoločnosť Slovak Telekom, a.s. + upravený Článok 2 v časti Automatická expirácia Služby.
New service provider is company Slovak Telekom, a.s. + changes in section Automatic credit expiration in Article 2.

SK verzia 1.3 (platná od 1.8.2020)
Prevádzkovateľ služby sa mení na spoločnosť Instarea s.r.o. + upravený Článok 2 v časti Automatická expirácia Služby.
New service provider is company Instarea s.r.o. + changes in section Automatic credit expiration in Article 2.

SK verzia 1.2 (platná od 30.5.2018)
Všeobecné zmeny v podmienkach v článkoch 1 a 2.
General changes in terms & conditions in articles 1 and 2.

SK verzia 1.1 (platná od 2.2.2018)
Zmeny v podmienkach sa týkajú doplnenia nových partnerov a služieb spojených so vstupom na český trh.
Changes in terms & conditions reflect the additions of new partners and services associated with entering the Czech market.

SK verzia 1.0 (platná do 2.2.2018)

Podmínky pro Česko

Terms and conditions for Czechia

CZ verzia 1.4 (platná od 1.11.2020)
Nový provozovatel služby je společnost Slovak Telekom, a.s. + změny podmínek automatické expirace služeb v Článek 2.
New service provider is company Slovak Telekom, a.s. + changes in section Automatic credit expiration in Article 2.

CZ verzia 1.3 (platná od 1.8.2020)
Nový provozovatel služby je společnost Instarea s.r.o. + změny podmínek automatické expirace služeb v Článek 2.
New service provider is company Instarea s.r.o. + changes in section Automatic credit expiration in Article 2.

CZ verzia 1.2 (platná od 30.5.2018)
Obecné změny podmínek v článcích 1 a 2.
General changes in terms & conditions in articles 1 and 2.

CZ verzia 1.0 (platná od 2.2.2018)

Get started today with the 30 day FREE trial! Sign up NOW